27 November 2012

lukisan pertama Tasnim

Tajuk Lukisan : "orang"
Tasnim : 3 tahun 7 bulan
Tarikh: 14. 11. 2012
 

No comments: