10 June 2012

Hikayat Bayan BudimanTranslation the hikayat from Jawi to Bahasa Melayu

Inilah Hikayat Raja Burung Bayan Budiman, yang amat bijaksana daripada bahasa manusia lagi setiawan terlalu indah-indah hikayatnya. Daripada paksi yang lain yang memberi hibur hati barang siapa yang membacanya serta mendapat beberapa kias ibarat yang terkandung dalamnya demikianlah hikayat ini diceritakan oleh orang yang empunya ceritera ini.

Sekali persetua ada seorang orang tua dahulu kala menjerat ayam hutan kerjanya. Pada tiap-tiap hari dan bulan itulah penentu rezekinya orang tua itu. Datang kepada suatu hari sedang ia berjalan-jalan di dalam hutan, tiba-tiba bertemulah ia dengan sepohon kayu yang amat besar batangnya lagi tinggi. Maka di atas pohon itu terlalu banyak pohon Bayan. Maka berpikir orang tua itu betapa gerangan perikuaian menangkap Bayan itu kerana pohon itu tersangat besar batangnya. Tidak boleh ku naik hatta hari pun malamlah dan orang tua itu kembali kerumahnya lalu mencari getah. Maksudnya hendak mengetahkan burung-burung itu.

Sebermula maka tersebutlah perkataan burung Bayan itu pergi mencari makan. Apabila hari malam kembalilah sekalian kepada pohon kayu itu. Maka datanglah seekor burung Cemperling hendak tidur bersama-sama Bayan yang banyak itu. Maka berkata raja Bayan kepada sekalian hambanya, “Hai kamu sekalian, janganlah kamu tidur bersama-sama burung Cemperling itu, Kerana bangsa burung itu dengki khianat lagi perintahnya tidak harus dibawa bersahabat”. Setelah burung-burung itu mendengar titah raja Bayan itu lalu dihalaukannya akan burung Cemperling itu. Cemperling itu pun larilah ke bawah pohon itu, lalu tidur ia pada akar kayu itu. Maka kata raja Bayan, kepada rakyatnya “hai kamu semua, ketahui olehmu bahawa Cemperling itu jikalau tubuhnya hitam dan matanya merah tiada baik diambil akan sahabat”. Hatta maka haripun malamlah. Sekalian pun tidurlah masing-masing tempatnya. Setelah hari siang maka sekalian burung Bayan itu pun terbanglah mencari makanan. Dan burung Cemperling itu pun pergilah mencari makanannya pula. Adapun malam itu Cemperling itu tidur dicicirkan tahinya diakar kayu itu lalu tumbuhlah sepohon Jawi Jawi namanya. Maka kata burung Cemperling itu “sekali ini dapatlah daya oleh manusia, nescaya ditangkaplah engkau itu”. Arakian beberapa lamanya maka tahi Cemperling itu menjadi kayu Jawi Jawi. Setelah besar rupanya kayu yang tumbuh itu serta melilit ia akan pohon kayu itu. Telah sampailah pada cabangnya maka orang tua itu pun amat suka cita hatinya melihat tempat yang dapat ia menaiki pohon itu. Maka hari pun malam dan orang tua itu pun pulang ke rumahnya mencari getah. Setelah diperolehinya getah, maka pada waktu asar datanglah ia pada pohon kayu itu. Ia naik keatasnya serta dikenakannya lah getah pada tempat burung-burung Bayan berdiam itu. Maka hari pun malam dan ianya pun kembalilah kerumahnya mendapatkan anak isteri. Ada seketika lagi raja Bayan itu pun datanglah hendak tidur pada pohon kayu itu berserta dengan segala rakyatnya. Tiba-tiba raja Bayan itu terkenalah getah bersama rakyatnya. Maka titah raja Bayan, “hai kamu sekalian dustakah kataku kepada kamu terkenalah kita oleh akal manusia daripada Cemperling itu juga kita beroleh celaka. Bukankah sudah ku ceritakan dari dahulu jangan kamu bersahabat dengan burung Cemperling kerana aku sudah dengar cerita orang tua-tua dahulu kala bahawasanya jika ada orang tubuhnya hitam dan matanya merah, jangan dibawa bersahabat dan jangan sekali-sekali bersetia dengannya”. Maka sahut Bayan yang banyak “telah sudah hamba menghalaukan burung Cemperling itu tuanku daripada tempat ini”. Maka berkata pula yang lain “yang sungguh Cemperling itu bermalam ia pada akar kayu ini, kerana hamba lihat dia yang tidur pada akar kayu ini” maka titah raja Bayan “ sekarang ini apalah bicara kita sekalian supaya dapat kita berlepas diri daripada manusia ini. Jikalau tiada akal yang baik nescaya tertangkaplah kita semua.” Maka kata Bayan yang banyak “tiadalah akal kepada kami sekalian ini, hanya mana bicara tuanku kami turut.” Maka titah pulak raja Bayan yang budiman “hai tuan-tuan sekalian jika demikian adalah kamu dengar kataku kerana kita sekalain ini genap seratus orang semuanya. Apabila datang kelak, manusia menangkap kita. Hendaklah matikan dirimu sekalian. Nescaya dikatakannya mati sungguh2. Tatkala dilihatnya kita demikian nescaya dilepaskannya oleh sangkanya sudah mati betul. Barang siapa dahulu dibuangnnya janganlah ia terbang dan hendaklah bilang kamu sekalian sampai seratus barulah kita sekalian terbang sekali”. Maka sahut Bayan yang banyak “benarlah kata tuanku itu” dengan hal yang demikian haripun sianglah dan orang tua itu pun datanglah dilihatnya Bayan itu mati lalu dibuangkannya. Kemudian dilihat Bayan yang lain itu pun mati juga. Dengan demikian semua dibuangkannya. Adapun orang tua itu naiklah ia keatas pohon kayu itu seraya katanya “sayangnya Bayan itu habis mati lalu diperiksanya pula dua tiga ekor demikian juga halnya. Maka ianya pun berpikir dihati, baik aku kira banyak sedikitnya supaya boleh aku khobarkan kepada anak isteri aku. Setelah itu diambilnya Bayan itu dibuangkan satu lepah satu serta ia meniti dari suatu dahan ke satu dahan. Maka oleh Bayan yang pertama itu lalu ia membilang temannya. Tatkala sampai pada Sembilan puluh Sembilan tinggallah lagi seekor di atas pohon kayu itu. Baru hendak dinaik oleh orang tua itu, angin pun turunlah terlalu amat keras. Maka berpikir ia kerana burung seekor ni ah badanku kelak binasa. Lalu ia turun apabila sampai pada batangnya yang besar angin itu pun berhenti dan orang tua itu memandang keatas. Maka ia sayang akan getahnya yang tinggal itu, lalu naiklah pulak ia ke atas. Pada waktu itu getahnya jatuhlah ke tanah. Maka pada sangka segala Bayan itu bahawa temannya juga yang jatuh itu. Apatah lagi sekalian pun terbanglah genaplah kiranya seratus. Telah dilihat oleh orang tua itu akan halnya sekalian Bayan yang dibuangnya habis terbang semua. Dia pun hairan akan dirinya lalu ditangkapnya Bayan yang tinggal di puncak kayu itu. Maka raja Bayan itu pun mematikan diri juga. Tetapi berkata orang tua itu “tiada lagi aku percaya kerana aku sudah diperdaya oleh temanmu yang banyak itu”. Maka Bayan itu membuka matanya. Hatta orang tua itu pun turun dari pohon kayu itu lalu pulang kerumahnya membawa balik raja Bayan itu serta sampai dirumahnya lalu dikhabarkan kepada anak isterinya dan segala kaum keluarganya daripada sekampungnya akan perihalnya burun Bayan perdaya akan dia itu. Ramailah orang suka tertawa mendengar hal orang tua itu. Maka berkata orang tua itu “aku jualkan juga engkau hai unggas barulah puas hatiku”. Lalu ia berjalan ke pekan membawa Bayan itu hingga malam tiada laku. Pada keesokan harinya pergi pula ia ke pekan membawa Bayan itu berkeliling serata tempat, itu pun tiada juga ditanya orang. Demikianlah halnya pada tiap-tiap hari.

Sebermula diceritakan oleh orang empunya ceritera ini. Sekali sepertua ada seorang saudagar di negari Ajam, Mubarak namanya. Terlalu amat kaya akan tetapi tiada dia mempunyai anak seorang pun. Maka ia pun meminta doa, katanya “ Ya Tuhanku, jikalau kiranya hamba beroleh anak, nescaya hamba memberi makan dan sedekah segala fakir miskin dan warisnya”. Hatta beberapa lama ia bernazar itu, maka ditakdirkan Allah taala hendak melimpahkan rahmat atas hambanya, maka isteri saudagar Mubarak pun beranaklah seorang laki laki terlalu baik rupanya. Maka Mubarak pun terlalu lah suka cita hatinya. Lalu dinamakan anak lelakinya itu Khoja Maimun dan dipeliharakan sepertinya. Setelah datanglah umurnya Khoja Maimun lima tahun maka terlalulah baik budi pekertinya serta bijak sananya. Maka diserahkan oleh Khoja Mubarak akan anaknya itu mengaji kepada mualim sebayam. Hatta beberapa lamanya maka Khoja Maimun tahulah mengaji dan terlalu fasih lidahnya serta banyak ilmu yang diketahuinya. Maka datanglah umurnya Khoja Maimun umur lima belas tahun maka dipinangkan Mubarak anak seorang saudagar amatlah kayanya di dalam negeri Ajam itu juga. Dan anaknya itu sangat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Maka Khoja Maimun dinikahlah dengan anak saudagar itu. Maka duduklah Khoja Maimun berkasih-kasihan dengan  isterinya Bibi Zainab. Hatta pada suatu hari berkata ia kepada isterinya “hai adinda, mintak pakaian kakanda kerana kakanda hendak pergi bermain-main dipekan” maka oleh isterinya disuruh seorang hambanya pergi mengambil pakaian tuannya. Disuruh membawa keluar. Maka hamba itu pun pergilah mengambil pakaian itu dibawanya beri kepada tuannya. Setelah sudah memakai Khoja Maimun berjalan berdua bersama hambanya.

Bermula adapun orang yang menjerat raja burun Bayan itu tinggal dalam negeri Ajam juga. Maka pada hari Khoja Maimun keluar berjalan ke pekan itu, Orang tua itu pun pergi juga ke pasar. Kosadnya, hendak menjual burung itu sedang ia menjajanya tiba-tiba Khoja Maimun bertemu dengannya seraya bertanya “hai orang tua, hendak dijualkan burung Bayan itu?”. Maka sahut orang tua itu “bahkan hamba nak jualnya”. Maka berkata Khoja Maimun “berapa harga yang engkau hendakki?”. Maka jawab orang tua itu “sepuluh dinar harganya”. Dan kata Khoja Maimun “baiklah” seraya ia mengeluarkan wang emas sepuluh dinar. Setelah sudah maka burung Bayan itu pun dilepaskannya.

Shahdan, Bayan itu pun terbanglah sambil ia berfikir didalam hatinya, jikalau aku pergi jauh sekarang, nescaya jahatlah namaku kepada orang yang berbuat baik akan daku dan kepada sekalian manusia nesacya berkatalah orang-orang akan daku sampailah engkau binatang apabila orang berbuat baik akan dikau dibalas dengan jahat. Bahawasanya aku pun seekor burung yang majlis dikeji oranglah kepadaku eIni sama dengan Cemperling. Jikalau demikian baiklah aku perhambakan diriku kepadanya. Lepas berpikir demikian iapun terbanglah kembali mengikut Khoja Maimun. Telah sampai kerumahnya Bayan pun datanglah melayang-layang lalu hinggap atas pintu rumah Khoja Maimun. Hatta maka Khoja Maimun pun masuklah kerumahnya dan raja Bayan itu memberi salam kepadanya “Assalamualaikum ya tuanku yang amat budiman dan dermawan lagi pengasih dan penyayang. Segala hamba Allah yang kasakitan.” Maka sahut Khoja Maimun “waalaikummussalam” seraya dilihat ke kiri dan ke kanan tetapi seorang makhluk pun tiada kelihatan maka ianya pun hairan akan dirinya. Seketika itu juga raja Bayan turun serta menghamparkan sayapnya seraya berkata dengan fasih lidahnya “hambalah yang memberi salam pada tuan hamba”. Maka kata Khoja Maimun “apa sebab yang engkau datang pada diriku ini? Bukankah engkau sudah aku lepaskan”. Sahut Bayan “ya tuanku takut hambamu katakan orang yang derhaka lagi khianat sampailah binatang tiada tahu balas kebajikan orang adalah seperti hikayat Cemperling yang fitnah lagi khianat dengki. Yang hambamu ini tiada sekali-kali mahu membuat demikian itu. Dahulu Allah kemudian Rasulullah melainkan seboleh-bolehnya hambamu menjungjung kasih tuanku sekarang ini jadi hambalah ke bawah duli tuanku”. Maka kata Khoja Maimun “baiklah, jika raja Bayan budiman hendak berkasih-kasihan dengan aku, apatah salahnya. Betapakah hikayatnya Cemperling itu?”. Maka sembah Bayan budiman “jikalau tuanku hendak mendengarnya, banyaklah ceritanya”.

Sekali persetua, ada seorang anak raja pergi berburu dia bertemu dengan seekor anak burung jatuh daripada sarangnya.  Maka titah raja pada menterinya “burung apa ini namanya hai sekalian kamu, lihatlah rupa burung ini”. Maka sembah segala menteri “ya tuanku, patik ini kurang periksa”. Maka sahut seorang anak jelung tuanku dan berkata seorang lagi anak tiong tuanku maka ada seorang menteri tua daripada sekalian menteri-menteri katanya “bukan” seraya ia memandang ke atas pohon itu katanya “pada pikir patik, ada juga ibunya diatas kayu itu”. Maka tidak raja “jikalau demikian, baiklah dilihatnya”. Maka orang pun naiklah keatas pohon kayu itu dan terbanglah seekor burung Cemperling.  Sembah orang itu “Cemperling tuanku nama ibunya burung ini”. Maka disuruh raja pelihara baik2 dengan sepertinya. Hatta maka anak raja itu pun kembalilah diiringkan oleh segala menteri dan hulu balang...


the main character in the hikayat
According to what was translated before, there are three main characters in this hikayat consist of Bayan Bird, Khoja Maimun and Bibi Zainab.

Khoja Maimun
§  Husband of Bibi Zainab.
§  Is a member of a reputable business.
§  Know how to make money in business.
§  Caring because he loves his wife

Bibi Zainab
§  Khoja's wife Maimun.
§  Beautiful and loving.
§  Hot-tempered or irritable kill mynahs pet to death.
§  Tempted by another man while her husband's absence to her husband's intention to place curangterhadap.
§  Love to hear stories and romances

Bayan bird
§  Can talk to people.
§  Can predict what will happen later.
§  Have high fidelity to his master, Khoja Maimun and hikayat raconteur.
§  Smart solutions to a problem


Supporting character
The old man, chempeling bird, parrot bird and prince are the supporting character for this hikayat.

No comments: